Skördetidpunkt i engelskt rajgräs

Tre försök med olika skördetidpunkter i engelskt rajgräs viste att från första till femte skördetidpunkt spilldes 19% av fröna medan skörden bara sjönk ca 10 %. Orsaken var att de små lätta frö längst uppe i axet tappas först.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down