Skördetidpunkt och lagringsduglighet i timotej

Ett försök visade att timotejfrö som skördades med hög vattenhalt är mindre lämpade för långtidslagring än timotejfrö som skördades med låg vattenhalt.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down