Sköt om höstrapsen i vår!

Höstrapsarealen i Mellansverige har glädjande
nog åter ökat efter flera års nedgång. Det finns
en hel del att tänka på i vår både vad gäller
gödsling och ogräsbekämpning.
chevron-down