Skottstorlek och fröproduktion i hundäxing.

I ett försök såg man ett klart samband mellan antalet blad per skott på hösten och antalet fröbärande skott på våren i hundäxing.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down