Skottstorlek och fröproduktion i timotej

I ett försök såg man ett klart samband mellan antalet blad per skott på hösten och antalet fröbärande skott på våren i timotej.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down