Skruva upp N-givan i timotej

Efter 2 av totalt 3 försöksår pekar resultaten åt att den optimala N-givan på våren i konventionell timotejodling kan höjas till uppåt 120 N per hektar från dagens rekommenderade nivå. Det är möjligheten att stärka timotejstrået som öppnar upp för högre N-giva och bättre netto i odlingskalkylen.
chevron-down