Skyddsgröda och sådjup vid etablering av engelskt rajgräs

En försöksserie visade att engelskt rajgräs kan etableras i flera olika skyddsgrödor med bra resultat. Andra försök viste att engelskt rajgräs klarar en ganska djup sådd även om uppkomsten minskar.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down