Skyddsgröda och utsädesmängd i vitklöver

Sex försök viste att etablering av vitklöver i vårvete gav en statistisk signifikant skördeökning jämfört med etablering av vitklöver i vårkorn. Radavståndet och utsädesmängden i vitklöver spelade ingen roll för skördenivån i skyddsgröda eller vitklöver.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down