Skyddsgröda vid etablering av ängsgröe.

En försöksserie visar att insådd av ängsgröe i höstraps ger statistisk signifikant merskörd jämfört med insådd i höstvete, vårkorn eller ärter. Andra försök visar att ängsgröe ska sås på max 1 cm djup.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down