Skyddsgrödor, såtidpunkt och etableringsmetod i ängsgröe.

Ett försök visar att etablering av ängsgröe i renbestånd ger statistisk signifikanta merskördar jämfört med etablering av ängsgröe i skyddsgröda.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down