Slutrapport: Detektion av kransmögel (Verticillium longisporum) & associerade svampar

Slutsats

Mycket av arbetet i detta projekt har ingått som associerat projekt till det stora fakultetsövergripande BioSoM-programmet som avslutats under kvartal 1, 2016.

Baserat på de jordprover som analyserats 2013-2015 är förekomsten av Verticillium, framför allt V.longisporum riklig i Skåne.

Sammantaget kan man säga att metoderna för DNA-baserad analys av jordburna patogener har avsevärt förbättrats under projekttiden. Nu är det viktigt att lantbruksnäring och analysföretag tar till sig resultaten och integrerar denna kunskap i sina olika verksamheter.

chevron-down