Små knep och stort intresse

Hela 70 odlare kom till nystartade ERFA-grupper i Mälar-Hjälmarområdet i maj 2015. Där byttes erfarenheter och små fröodlingsknep delgavs kollegor under stort intresse.
chevron-down