Småskalig produktion och användning av rapskaka.

Här laddar du hem originalrapporten


En studie utförd av Hans Knutsson visar att rapskaka är intressant som foder till framför allt nötkreatur. Det fettrika och lokalproducerade fodret har vunnit terräng tack vare dagens prisbild på olja och foder.

chevron-down