Småskalig RME har tuffa tider

Produktionskostnaden blir hög och marginalerna snäva vid småskalig RME-produktion. Det visar beräkningar som LRF Konsult gjort för Svensk Raps ABs räkning. Lönsamheten ligger i att sälja direkt till storförbrukare som värdesätter miljövänligheten hos RME.
chevron-down