Som ett skelett

Kålbladstekel är om den får fritt fram en glupsk rackare som på kort tid kan kaläta ett rapsbestånd och lämna skelettliknande rapsblad efter sig. Den angriper såväl höst- som våroljeväxter och går att bekämpa med pyretroider. Den lilla stekeln är 6–8 mm och liknar en orange fluga, men det är de svarta larverna som orsakar skadan.
chevron-down