Sommarmöte med tema: Rapsens mångfald

Vid SFO:s informationsmöte gavs både tillfälle till att lyssna till intressanta föredrag med anknytning till oljeväxterna och att se västsvenskt odlings- och kulturlandskap.
chevron-down