Sort- och etableringsförsök i ängsgröe.

Svenska försöksserier visar att etablering av ängsgröe i renbestånd ger 21% högre och mycket jämnare skördar än ängsgröe etablerad i vårkorn. Primo och Avanti var de bästa sorterna i försöken. Försöken visade stor variation i de utprovade sorternas avkastning år I-III.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down