Sort- och etableringsförsök i rödsvingel

Två svenska försöksserier med rödsvingelsorter och etableringssätt viste att sett över tre år gav etablering av rödsvingel i vårkorn 10% lägre skörd än etablering av rödsvingel i renbestånd. Skördenivån i rödsvingel etablerad i renbestånd minskade dock mycket tredje fröskördeåret. Sorternas avkastning utvecklade sig mycket olika i försöken.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down