Sort och utsädesmängd i höstraps 1999.

I praktisk odling rekommenderas lägre utsädesmängder
vid odling av hybridsorter jämfört med odling av
konventionella sort e r. En orsak till detta är det högre
utsädespriset men även en allmän uppfattning att
hybridsorterna med sin bättre skjutkraft skulle kräva
en lägre utsädesmängd än de konventionella sorterna .
chevron-down