Sorter kör med olika hastigheter

Höstrapssorter tillväxer med mycket skilda hastigheter. Såtiden måste därför anpassas efter sorten enligt engelsmannen Philip Marr på Masstock Farmers. Han har undersökt 320 olika höstrapssorter och ser efter 12 år inte någon vattendelare mellan hybrid- och linjesorter, men stora skillnader inom sortgrupperna.
chevron-down