Sortförsök i höstraps 2000-2004

Johan Biärsjö berättar om sortförsöken 2004 och sorterna i genomsnitt 2000-2004
chevron-down