Sortförsök i höstraps, flerårsresultat 2003-2007, Skåne

chevron-down