Sortförsök i höstrybs. sammasntällning 2005

Medeltabellerna innefattar såväl 2005 som 2001-2005.
chevron-down