Sortförsök i timotej vid två olika kvävestrategier.

Två försök med olika kvävestrategier i olika sorter av timotej visade att sorten Lischka gav högst skörd i Skåne oavsett kvävestrategi och högst skörd i Södermanland med en kvävegiva tidig vår. Sorten Grindstad gav högst skörd (1 104 kg/ha) i Södermanland vid delad kvävegiva.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down