Sortförsök i våroljeväxter

Sammanfattning:  Sortprovningen av vårraps bedrivs i två serier. Det finns sju försök i serien OS7-001 med konventionella sorter och sedan tre år tillbaka fem försök i OS7-002 med Clearfieldsorter. Sorterna av Clearfieldtyp placeras i fält med Clearfieldraps och ogräsbekämpas med Cleravo. (avser serierna OS7-01 och OS7-02)

chevron-down