Sortförsök i våroljeväxter

Sammanfattning

Sortprovningen av våroljeväxter bedrivs i två serier. Det finns sju försök i serien OS7-001 med konventionella sorter och sedan två år tillbaka fem försök i OS7-002 med Clearfieldsorter. Sorterna av Clearfieldtyp placeras i fält med Clearfieldraps och ogräsbekämpas med Cleravo.
chevron-down