Sortförsök i vårraps 2014-18, Tabell

chevron-down