Sortförsök i vårraps, tabellsammanställning 1999-2007

chevron-down