Sortförsök våroljeväxter 2020

Sortprovningen av vårraps bedrivs i två serier. Det finns sju försök i serien OS7-001 med konventionella sorter och sedan tre år tillbaka fem försök i OS7-002 med Clearfieldsorter. Sorterna av Clearfieldtyp placeras i fält med Clearfieldraps och ogräsbekämpas med Cleravo. Ett försök med vårrybs har också gjorts i Gävleborgs län.

chevron-down