Sortrekommendationer för höstoljeväxter inför höstsådden 2002.

Den fyrasidiga skriften tar upp de bästa sorterna, rätt såmetod och mervärdet i växtföljden.
chevron-down