Sortskillnader i tempo breddar såfönstret

En pilotstudie hösten 2013 i två sortförsök i Östergötland tyder på att det finns avsevärda skillnader i utvecklingshastighet mellan höstrapssorterna. Undersökningarna fortsätter hösten 2014 och resultaten kan förhoppningsvis bli ett verktyg för att bredda såfönstret för höstraps.
chevron-down