Sortval med eftertanke 2024

Vintern 2022/23 var inte skonsam mot höstrapsen och städade ut i sortförsöken, speciellt i sydligaste Sverige. Såtidpunkten är en variabel som man styr över som odlare och med mildare höstar finns anledning att senarelägga sådden 3-5 dagar.

chevron-down