Spännande höst i Rapsmästaren 2024

Det är verkligen stor variation i insatserna de 40 lagen emellan både vad gäller kemi och växtnäring. Det ger goda förutsättningar för mycket intressant kunskap i höstrapsodlingens ädla konst när tävlingen ska utvärderas.

chevron-down