Spillkoll lönar sig

Spillet stiger när hastigheten ökar vid rödklövertröskning. Men variationerna är stora och vissa tröskor spiller mer än andra när framkörningshastigheten ökar. Att kolla spillet kan vara en lönsam affär.
chevron-down