Spillsäd i höstraps 1995-1997.

När behöver man göra något åt spillsäd i höstraps? För att belysa frågan startade SFO 1995 en försöksserie
där man sådde in korn som spillsäd i höstrapsparcellerna samtidigt med sådd av höstrapsen för att få ett jämnt bestånd av spillsäd. Insådd av spillsäd har varierat mellan försöksåren från 25 kg/ha ända upp till 400 kg per hektar, för att kunna belysa många av de situationer som finns i fält i form av spillsädessträngar efter tröskan.
chevron-down