Stabil dansk fröodling

Dansk fröodling är en framgångssaga. Den bygger på en kombination av duktiga fröodlare, ett gynnsamt  klimat som lämpar sig för fröodling samt fröföretag som historiskt investerat i utveckling och forskning och samtidigt skapat en solid avsättning för fröet.

chevron-down