Stabilt linår 2016

Oljelin är en ganska traditionellt odlad gröda. Men 2016 startades en ERFA-grupp som väckte många tankar och idéer på hur grödan ska utvecklas. Bra fröskördar, men riktigt svaga halmskördar, kännetecknade oljelinet såväl i Sverige som i våra konkurrentländer.
chevron-down