Stål och Sluxx mot sniglarna

Försöken med olika etableringskoncept i höstraps är inne på sitt tredje år. Försöken som skördades 2017 visade återigen att man ska välja den etableringsmetod som möjliggör sådd i tid och som ger högst säkerhet för en god uppkomst och en god övervintring. Försöken visar också att snigelförekomsten minskas av bearbetning och anpassad Sluxx-behandling.
chevron-down