Stallgödsel före höstraps - både bra och lagligt

Optimal användning av stallgödsel innebär god skördeeffekt, små skador i marken och liten negativ miljöpåverkan. Spridning före höstraps kan uppfylla alla dessa kriterier. På jordar under 15 procent lerhalt är höstspridning till höstraps och i växande gröda faktiskt de enda lagliga alternativen för gödseln i höst i de sydligaste länen.
chevron-down