Startgiva i startfält från O till 170 N

Redan från start är skillnaderna stora i N-giva bland de 40 lagen i Rapsmästaren. HIR Skaraborg bromsar inte i kurvorna och laddar sin raps med 170 kilo N. Världsmästaren Tim Lamyman från England är mer återhållsam och nöjer sig med 1 kilo N.
chevron-down