Stipendier ur fil. Dr Gösta Anderssons Stipendiefond ledigförklaras härmed.

Enligt stiftelsens stadgar skall erhållet stipendium användas för studier av samt forsknings- och utvecklingsarbete inom oljeväxtodlingen och dess anpassning till svenska odlings- och marknadsförhållanden. Ansökan om stipendium skall ställas till: Stiftelsen för fil. Dr Gösta Anderssons Stipendiefond och insändas till: Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Box 96, 230 53 ALNARP. Ansökan skall vara inkommen senast den 31 januari 2003 och bör om möjligt ej omfatta mer än två A4-sidor.
chevron-down