Stor fältstudie av bin och neonikotinoider

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare medverkar i världens största fältundersökning där Jordbruksverket undersöker hur neonikotinoider påverkar honungsbin, humlor och solitärbin. Undersökningen kommer att ge oss mycket ny kunskap som kan bli betydelsefull för den framtida användningen av neonikotinoider.
chevron-down