Storslam för Sättras sena sådd

Sättra kör på sitt eget sätt. Minimal bearbetning på våren i orörd stubb gör att vårrapssådden alltid blir sen. Det var ingen nackdel 2012 som gav storslam med 3,3 ton per hektar.
chevron-down