Stort antal sorter att välja på inför höstrapssådden

Höstsådden av oljeväxter bör planeras i tid. Sortutbudet är stort,
men genom att läsa försöksresultat från sortförsöken kan man få en god hjälp
att välja en sort som är lämplig för området.
chevron-down