Stort intresse för Linmästaren

Medelskörden i Linmästaren blev cirka 2200 kilo per hektar. Med mycket intressanta och varierande odlingsinsatser utlovas en spännande resultatredovisning i kommande nummer av Svensk Frötidning.

chevron-down