Stort urval av höstoljeväxtsorter inför sådden 2004

Höstraps odlas i dag från sydligaste Skåne till Uppsalatrakten. Tack vare framförallt hybriderna, men även genom nya och förbättrade linjesorter har odlingsgränsen år från år flyttat norrut. Förvisso är avkastningen högst i södra Sverige. Men med bra övervintring kan även höstrapsen i Mälardalen nå nivåer uppåt 4 000 kg/ha. Där odlingssäkerheten känns otillräcklig för höst-raps väljer man med fördel någon av marknadens höstrybssorter.
chevron-down