Stråförkortning med Moddus tillåtet i fröodlingar av timotej och rödsvingel

(från Svensk Raps hemsida)
chevron-down