Stråförkortning oftast lönsamt i timotej

Åtgärder som höjer fröavkastningen är alltid av intresse.
Resultat från årets försök visar på skördeökningar upp
till 17% vid en stråförkortningsbehandling med Moddus
i timotej.
chevron-down