Strängläggning av ängsgröe

Ett försök visade att ängsgröe bör strängläggas. Båda knivbalk, roterslåtter och rapshuggare kan användas. Ett annat försök viste dock att strängläggning med knivbalk är en fördel i fält med tunna bestånd av fodersorter.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down