Strängläggning i vallfrö lyfter

Nya maskiner med högre kapacitet för strängläggning av frögrödor börjar komma ut på marknaden. Men som alltid med fröodling så är det ett subtilt samspel mellan gröda, väder och bestånd som avgör vilken teknik som är lämpligast för det aktuella fältet det aktuella året.
chevron-down